Het doel

Momenteel is drijfmest erg vervuilend voor het milieu, omdat het uitspoelt in het grondwater, daarnaast is het zo dat stikstoffen niet goed in het gewas worden opgenomen. Het gevolg daarvan is dat deze schadende stoffen in de lucht terechtkomen. Met de innovaties van Cavmi zorgen we ervoor dat stikstof en mineralen in de humuslaag blijven zitten, en daardoor het gewas dit beter opneemt. We willen hiermee vervuiling van het milieu tegengaan, dat is het

Doel van poepgat naar de groei van het gewas.

Verschil in duurzaamheid

Hier wordt een vergelijking getrokken tussen het gebruik van de drijfmestbenutter en kunstmest. Kunstmest word vandaag de dag nog veel gebruikt op het weiland. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat kunstmest een enorm vervuilend goedje is. Vandaar dat wij het laten zien aan de hand van een vergelijking, bij deze het verschil in 

Drijfmestbenutter

Om de vervuiling op het land door drijfmest tegen te gaan heeft Cavmi innovaties de drijfmestbenutter uitgevonden.

Wat houdt de                                     in?

De werking van de machines

Hier leggen we uit hoe de drijfmestbenutter werkt. De werking van de 

Voordelen drijfmestbenutter

Het gebruik van de drijfmestbenutter brengt natuurlijk veel voordelen met zich mee. Hier uitgelegd de                           van de drijfmestbenutter.

De oplossing

De oplossing wordt gezocht in het mestoverschot, en niet in de vervuiling. Bij Cavmi zijn we ervan overtuigd dat dit niet juist is. De manier om het probleem juist aan te pakken leggen we uit in de 

In het mestbeleid van de 2e kamer word ook alleen gekeken naar het mestoverschot

Drijfmest geniet de voorkeur boven kunstmest

maar 

Fosfaatplafond

Het wegwerken van het mestoverschot wordt uitgedrukt in kg. Fosfaat, omdat het goed meetbaar is 

Draagvlak voor het onderwerp

Ook in de 2e kamer trekt het onderwerp veel bekijks. Onder meer Carola Schouten wil van de vervuilende kunstmest af.                                                  voor het onderwerp.

Klimaatakkoord

Het idee is ingediend bij Pieter van Geel, en opgenomen in het 

Doel stalbenutter

De stalbenutter zorgt ervoor dat in de kelder urine en poep apart in een afgesloten mestkelder/mestzak worden opgeslagen, hierdoor heb je bijna geen stikstof uitstoot meer in de stal. Dat is het                    van de stalbenutter.

Contact

Locatie

Diepvoorde 1829

6605 EV Wijchen

Contact

Telefoon : 024 645 1117

Mobiel: 06 20 44 72 77

Email : a.mullekom1@chello.nl